Ulga termomodernizacyjna - GM STARBUD

Ulga termomodernizacyjna

Od 1 stycznia 2019 roku istnieje możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej m.in. na instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne oraz pompy ciepła wraz z osprzętem, a także ich montażem.

Komu przysługuje ulga termo modernizacyjna?

Według ustawy z ulgi będą mogli skorzystać podatnicy podatku PIT opłacający podatek według skali podatkowej (stawki 18% lub 32%), 19% stawki podatku – tzw. podatek liniowy oraz opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych „będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, ponoszący wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych”.

Należy podkreślić, że z ulgi nie będą mogli skorzystać podatnicy, którzy już skorzystali z innych pomocy państwa na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (np. z dotacji NFOŚiGW).

 

Jaki jest limit ulgi termo modernizacyjnej?
Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł „w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem”. Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur VAT.Ustalono także, że czas na realizację przedsięwzięcia nie może przekroczyć 3 lat.

 

Jak długo można rozliczać ulgę?
W przypadku, gdyby kwota odliczenia nie miała pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, mógłby on dokonywać odliczeń w kolejnych latach. „Jednak nie dłużej niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek”.